U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuwsflits

     september 2019
     Vanaf heden is het ook mogelijk om     
     afspraken te maken voor Cosmetische
     acupunctuur behandelingen.

November 2016

Sinds november 2016 ben ik volwaardig lid van de VBAG, deze afkorting staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. 

Klik hier voor meer info ! 

Nieuwsbrief ontvangen ??

Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
* ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
   een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
   expliciete 
toestemming. 
* Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 
* Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
   administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota, indien van toepassing, kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
* Uw naam, adres en woonplaats
* uw geboortedatum
* de datum van de behandeling
* een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld
   'behandeling natuurgeneeskunde’, of
'psychosociaal consult’
* de kosten van het consult

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?